Военно-исторический форум
http://milhistory.listbb.ru/

Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...
http://milhistory.listbb.ru/viewtopic.php?f=33&t=906
Страница 1 из 1

Автор:  Lion [ 13 янв 2014, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Մեծ Հայքի թագավորության "սկզբի" պահը սկզբնաղբյուրներում հստակորեն չի արտահայտված, գուցե այդպիսի միանշանակ սկիզբ, ինչպես օրինակ Անիի թագավորության պահով, չի էլ եղել: Այս հարցին մեր պատմագիտություն մի տեսակ չի էլ անդրադարձել:

Բայց ես կարծում եմ, ու հենց այդ մոտեցումն է տեղ գտել իմ գրքում, որ "Մեծ Հայք"-ի հիմնադիրը եղել է Տիգրան I-ի (մ.թ.ա. 569-565` գահակից, 565-522) որդի Վահագն Վիշապաքաղը (մ.թ.ա. 522-493) իսկ ինքը, փաստը, տեղի է ունեցել մ.թ.ա. 520 թ-ին:

Հենց այս թվականին էր, որ Հայ-Պարսկական I պատերազմի (մ.թ.ա. 521-520) ավարտի արդյունքում Արիական Եռադաշինքում գերագահությունը կրկին անցավ պարսիկներին, իսկ արդեն ձևավորված Մեծ Հայքի թագավորությունը իր իշխանությունը պահպանեց Հայաստանի 14 նահանգների և 2 նահանգների կեսերի վրա, այն դեպքում, երբ, հենց նոր ստեղծված Փոքր Հայքը, ինչպես նաև Հայոց Միջագետքի հարավային ոը արևմտյան մասերը և Անդրեփրատյան Ծոփքը, թեև ստացան լայն ներքին ինքնավարություն, այնուհանդերձ միացվեցին Պարսկաստանին ու Հիդարնյանների տոհմի ժառանգական գլխավորությամբ կազմեցին նրա XIII սատրապությունը:

Այսինքն Մեծ Հայքը ստեղծվեց հենց այս պատճառով, քանի որ Հայաստանի մի լայն հատվածի` Պարսկաստանին միանալու ու "Փոքր Հայք" կոչվելու հետևանքով անհրաժեշտություն առաջացավ տարանջատել նաև "Մեծ Հայք"-ը:

Հ.Գ. Դե իսկ Կիլիկիան, որտեղ պահպանվեց տեղի Սիենիսների ժառանգական կառավարումը, իր հերթին ևս միացվեց Աքեմենյան Պարսկաստանին ու կազմեց նրա IV սատրապությունը:

Автор:  Воин301 [ 17 янв 2014, 20:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Իսկ գուցե ավելի՞ վաղ է ստեղծվել Մեծ Հայքը և Փոքր Հայքը, Մովսես Խորենացին վկայում է, որ Արա Գեղեցիկը ստեղծեց չորս Հայքերը, բայց իմ կարծիքով Արան ոչ թե ստեղծեց, այլ վերականգնեց, բայց ապացուցել ապացույցներով իմ կարծիքը չեմ կարող:

Автор:  Lion [ 18 янв 2014, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ոչ: Քո նշած ժամանակներում դեռևս ուղղակի կար Հայոց թագավորություն: Միայն հետո, երբ Աքեմենյանների Հայոց թագավորությունը կիսվեց, այդ ժամանակ էլ հենց ստեղծվեց Փոքր Հայքը: Բայց սա ընդամենը իմ կարծիքն է...

Автор:  Воин301 [ 18 янв 2014, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Արա Գեղեցիկը միավորեց հայկական հողերը մի պետության մեջ և սահմաններ գծելով նրանք մեջ ստեղտեծ առաջին Հայքերը, որոնք այդ ժամանակ համարվում էին մեկ պետության նահանգները, հետո այդ սահմանների հիման վրա անջատվեցին իրարից և ստեղծվեցին ձեր նշած 3 և 6 թագավորությունները:

Автор:  Lion [ 19 янв 2014, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Տենց որ նայենք, Արայից առաջ Արամն էր այդ ամենն արել!

Автор:  Хронос [ 28 апр 2014, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Lion писал(а):
Տենց որ նայենք, Արայից առաջ Արամն էր այդ ամենն արել!


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1% ... 0%BC%D0%B0

Арама (Арам, Араме, Араму) — первый правитель Урарту. Период правления ок. 859—844 гг. до н. э.

Автор:  Lion [ 28 апр 2014, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Ես նկատի ունեի Արամ I Մեծին (մ.թ.ա. 1827-1769) :)

Автор:  Хронос [ 28 апр 2014, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

:)շնորհակալ եմ ուղումի համար ;) հրավերքի համար էլ,այստեղ ազատ թեմաներ են, քննարկել կարող ենք?

Автор:  Lion [ 28 апр 2014, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Ֆորումի կաննոնների ու կոնցեպցիայի սահմաններում այստեղ կարող եք անել ամեն ինչ :)

Автор:  Хронос [ 28 апр 2014, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

:?այդքանը պարզ է,դրա համար քիչ եմ ակտիվ ;)

Автор:  Lion [ 28 апр 2014, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Էդա, բան չես կարա անես...

Автор:  Хронос [ 28 апр 2014, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

;) պարզ է :D

Автор:  Lion [ 23 авг 2017, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

Վերջին ժամանակներս հաճախ եմ հանդիպում տեսակետ, թե <Հայաստան> բառը ունի թյուրքական ծագում և իրականում ճիշտ է, որ մեր երկիրը <Հայք> կոչենք:

Մեր երկիրն ու Հայրենիքը, հարգելիներս, կոչվել է տարբեր կերպ, բայց մի բան փաստ է, որ ցանկացած տարբերակի հիմքում հայերը դրել են <Հայ> արմատը՝ Հայոց աշխարհ, Հայս, Հայք ու նաև… Հայաստան:

Այո, <Հայաստան> բառի <ստան>-ը ամենևին էլ թյուրքական ծագում չունի, այն ի սկզբանե հայկական, իսկ հետո՝ արիական, դարձած լեզվի մի մասնիկ է, որը նշանակում է <երկիր>: Այդ հենց թյուրքերն են այս <ստան>-ը վերցրել հայերենից ու նրա հիմքի վրա ստեղծված արիական այլ լեզուներից:

Կարող եմ բազմաթիվ ապացույցներ բերել, բայց ընդամենը կբերեմ պարզ մի քանի ապացույցներ: Մեր Պատմահայր Մովսես Խորենացին, ստեղծագործելով V դարում, երբ թյուրքերը դեռևս չէին ծնվել, վստահորեն մեզ փոխանցում է մեր սրտին հաճելի <Հայաստան> ձևը:

<Այլ ասիցէ ոք արդեօք. վասն ոչ լինելոյ գիր և դպրութիւն ի ժամանակին, կամ վասն պէս պատերազմացն, որ կուռ զմիմեանց զկնի ի վերայ գային։ Այլ ոչ արդարև այսոքիկ կարծեցեալ լինի. քանզի գտանին և միջոցք լեալ պատերազմացն, և գիր Պարսից և Յունաց, որովք այժմ գիւղից և գաւառաց, ևս և իւրաքանչիւր տանց առանձնականութեանց, և հանուրց հակառակութեանց և դաշանց այժմ առ մեզ գտանին անբաւ գրուցաց մատեանք, մանաւանդ որ ի սեպհական ազատութեան պայազատութիւն։ Այլ ինձ թուի, որպէս այժմ՝ և առ հինսն ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑՍ լեալ անսիրելութիւն իմաստութեան և երգարանաց բանաւորաց։ Վասն որոյ աւելորդ է մեզ և այլ յաղագս արանց անրանից, թուլամտաց վայրենեաց ճառել> Գիրք 1, գլուխ 3

<Այս Հայկ որդի Թորգոմայ, որդւոյ Թիրասայ, որդւոյ Գամերայ, որդւոյ Յաբեթի, նախնի ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ. և այս ազգք նորա և ծնունդ և աշխարհ բնակութեան նոցա. և յայսմ հետէ սկսան, ասէ, բազմանալ և լնուլ զերկիրն։> Գիրք 1, գլուխ 12

<Իսկ թագաւորն Տրդատայ ամենայն ՀԱՅԱՍՏԱՆՕՔ իջեալ ի դաշտն Գարգարացւոց> Գիրք 2, գլուխ 85

< Իսկ արքայն Պարսից Շապուհ իբրև լուաւ զմահն Խոսրովու, և եթէ որդի նորա Տիրան առ կայսր գնաց՝ գումարէ զօրս բազումս ի ձեռն Ներսեհի եղբօր իւրոյ, որպէս թէ թագաւորեցուցանել զնա Հայոց խորհեցեալ, և առաքէ յաշխարհս մեր, իբրև անառաջնորդ զսա վարկուցեալ։ Որոց պատահեալ քաջին Արշաւրի Կամսարականի հանդերձ ամենայն ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ զօրու, ճակատ տուեալ ի Մռուղն անուանեալ դաշտի։ Եւ թէպէտ և բազումք ի մեծամեծ նախարարացն անկան ի պատերազմին, սակայն յաղթեալ Հայոց գնդին՝ փախստական առնեն զզօրս Պարսից, և պահեն զաշխարհս մինչև զգալն Տիրանայ։> Գիրք 3, գլուխ 10

<Ողորմիմ քեզ, եկեղեցի ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ> Ողբ

Այնպես որ, հարգելի իմ ընկերներ ու բարեկամներ, եկեք վերջ տանք թուրքերի կողմից վերջերս բավականին հաջողությամբ մեր ազգի վզին փաթաթվող այս կեղծ տեսությանը, ավելացնենք մեր գիտելիքներն ու առավել զինված հանդես գանք տեղեկատվական պատերազմում:

Автор:  777sergey777 [ 19 июл 2021, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Основатель Великого Айка: Кто основал это великое царство...

ХАЙАСУ ОСНОВАЛ ТВОРЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО ХАЙОЦАСТВАЦ.ХАЙИ ЕГО ПЕРВЕНЦЫ.ОН НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ ИХ В БЕДЕ.ЕГО НЕВИДИМАЯ АРМИЯ УЖЕ ВЫСТУПИЛА НА ВРАГОВ ХАЙАСЫ И ХАЙОЦ ДУХА.ЧЕРЕЗ 44 ДНЯ ВСЕ ВРАГИ ХАЙАСЫ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ СИЛОЮ ХАЙОЦАСТВАЦА.
ХАЙАСА БЕССМЕРТНА,КАК БЕССМЕРТЕН САМ ТВОРЕЦ.

https://youtu.be/wCkXRblVb3U

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/